Video rozcvička

Vitaj vo svojej hlasovej rozcvičke.

1-Úvod.

Video hlasová rozcvička. Každé cvičenie je rozdelené na 2 časti, v 1. časti spieva speváčka a 2. časti spievate vy za doprovodu klavíra. 

Ako spievame do vyšších tónov posúvame hrtan nižšie tým, že otvárame viacej ústa a dávame väčší tlak brucha tým, že ho vytláčame smerom dopredu. 

Do tónov tiež pridáme ako keby detský plač.  Muži začínajú o oktávu nižšie.

2-Cvičenie Liproll.

Inštrukcie k cvičeniu 2-Liproll.    Cvičenie slúži na uvolnenie ústnych a hrtanových svalov.

Položte si prsty na líca a mierne ich nadvihnete okolo pier. Zuby sa jemne o seba  dotýkajú. Pery  sú uvolnené a malým tlakom vzduchu sa ich snažíme rozvibrovať. Potom použijeme zvuk “UH”a necháme pery jemne bublať ako ked fúkame perami do vody a neskôr skúšame zaspievať tóny.

Nechajte pracovať len vzduch. Uvolnite si líca, hrdlo a celú tvár. Čim pomalšie dokážete kontrolovať vibráciu pier, tým lepšie.Na začiatku si velmi nevšímajte ladenie, doležitejšie je uvolnenosť pier a udržanie spojených hlasiviek.

Snažte sa mať spojené hlasivky tak aby vám nepreskočil hlas do falzetu. Vo všetkých cvičeniach sa snažíme cítiť rezonancie: v spodných častiach vášho rozsahu cítite tón v ústach a ako spievate vyššie do hlavového hlasu, tóny vám postupujú viacej za mäkké podnebie a rezonanciu cítite až v zadnej časti hlavy.

3-Cvičenie Ba Ba.

Inštrukcie k cvičeniu 3-Ba.  Nadýchnite sa, zadržte vzduch v lícach a povedzte si Ba Ba tak, že jemne spojíte pery.  Do vyšších tónov znížte hrtan-ako keby ste zívali  a tlačte brucho pred seba. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube-Postup: Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

4-Cvičenie Uh.

Inštrukcie k cvičeniu 4-Uh.   Keď si poviete hlásku Úh, cítite ju v okolí nosa, snažte sa aby ste všetky tóny cítili na tom istom mieste. To dosiahneme pomocou tlaku z brucha-tlačíme brucho smerom von pred seba, nepoužívame  tlak pomocou hrdla. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

5-Cvičenie Uh.

Inštrukcie k cvičeniu 5-Uh.  Hlásku Uh cítime v okolí nosa, snažte sa aby ste všetky tóny spievali do toho istého  bodu ako Úh. To dosiahneme pomocou tlaku z brucha-tlačíme brucho smerom von pred seba, nepoužívame  tlak pomocou hrdla. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

6-Cvičenie Gi Gi.

Inštrukcie k cvičeniu 6-Gi Gi.  Cvičenie na hlavovú rezonanciu.

Začnite  jemne ako keby ste spievali falzetom. Keď prechádzate do hrudného hlasu, snažte sa, aby bol prechod čo najhladší.  Postupne nahraďte Falset- Hlavovým hlasom, tak aby vám hlas pri prechode do Hrudného hlasu nepreskocil.  So zvukom „Gee“, buďte opatrní.  Nie je to také ľahké spievať ho tak vysoko ako zvuk „Wee“ kvôli aktivite jazyka.  Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

7-Cvičenie na Wee Wee.

Inštrukcie k cvičeniu 7-Wee.   Cvičenie na hlavovú rezonanciu so zmenou hlásky. Inštrukcie sú také isté ako pri cvičení 6-Gi Gi. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

8-Cvičenie Uh-Ariane Grande.

Inštrukcie k cvičeniu 9-Uh.     Hlásku Uh cítime v okolí nosa, snažte sa spievať tak, aby ste všetky tóny cítili na tom istom  mieste kde Uh. To dosiahneme pomocou tlaku z brucha-tlačíme brucho smerom von pred seba, nepoužívame  tlak pomocou hrdla. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

9-Cvičenie -Ah-Uh.

Inštrukcie k cvičeniu 9-Ah Uh.  Snažte sa aby vám hláska Ah znela v tom istom bode ako Uh. Pomáhame si tlakom z brucha-tlačime brucho pred seba. Pridáme detský plač.Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

10-Cvičenie na Hm.

Inštrukcie k cvičeniu 10-Hm.   Ako spievate do vyšších tónov pridájte Edge tón-ako keby detský plač a tlačíme brucho smerom von. Dávajte pozor aby vám hlas nepreskočil do falsetu. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

11-Cvičenie Mi Me Ma Mo Mu.

Inštrukcie k cvičeniu 11-Mi Me.  Cvičenie na celý rozsah. Snažte sa aby ste všetky hlásky a tóny  cítili na jednom mieste-v okolí nosa. Pomáhame si tlakom z brucha. Tlačíme brucho pred seba. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

12-Cvičenie Ney Ney.

Inštrukcie k cvičeniu 12-Ney Ney.  Netlačte príliš hlásku Ney do nosa, ani sa nesnažte tlačiť do výšok hrudný hlas. Pomôžte si Edge tónom -detský plač a tlakom z brucha. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

13-Cvičenie Uh Oh Ah.

Inštrukcie k cvičeniu 13-Uh Oh Ah. Snažte sa o to, aby vám všetky hlásky a tóny zneli v jednom bode. Najprv si povedzte dlhe Úh a pozorujte kde vám tón rezonuje. Mali by ste tón cítitť v okolí nosa. Pomôžte si detským plačom. Ako spievate do vyšších tónov, tlačíme brucho smerom pred seba. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

14-Cvičenie Hm Ih Eh.

Inštrukcie k cvičeniu 14-Hm Ih Eh. Snažte sa aby vám všetky hlásky aj tóny zneli v jednom bode, tam kde spievate Hm. Pri vyšších tónov tlačíme brucho smerom dopredu. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

15-Cvičenie Vieny.

Inštrukcie k cvičeniu 15-Vieny. Cvičenie na prechod z Hrudného registra do Hlavového. Všetky tóny spievajte tak aby ste ich cítili v okolí nosa. Pridajte detský plač. Pri vyšších tónov tlačíme brucho smerom dopredu.  Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

16-Cvičenie AndyFelice.

Inštrukcie k cvičeniu 16-Andy Felice. Cvičenie na prechod z Hrudného registra do Hlavového. Všetky tóny spievajte tak aby ste ich cítili v okolí nosa. Pridajte detský plač. Pri vyšších tónov tlačíme brucho smerom dopredu. Cvičenie si môžete spomaliť na Youtube:  Kliknite na -settings-playback speed-0.75

Muži začínajú o oktávu nižšie.

Pre stiahnutie celej zložky klikni na tlačítko:

Dostaneš sa na Google disk, kde si možeš sťahovať videa k produktu.